Baner Flash

Kalendarium

Rok szkolny 1994/1995

13.09.1994

I wizytacja szkoły przeprowadzona przez st. wizytatora szkół artystycznych w Rzeszowie – Krzysztofa Szczepaniaka.

4.10.1994

Decyzją Ministra Kultury i Sztuki nr DSA.I.7755-10/94 nadano NSM I st. w Trzcianie uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony.

5.02.1995

"Chopin w muzyce i słowie" – audycja muzyczna prowadzona przez pp. Klemensa Gudela i Edwarda Barczewskiego.

17-19.05.1995

Koncerty uczniów NSM I st. w Trzcianie „w terenie” dla dzieci ze szkół podstawowych w Bratkowicach, Przybyszówce, Mrowli, Świlczy, Dąbrowy, Będziemyśla, Klęczan, Rudnej Wielkiej oraz Błędowej Zgł.

<< Wróć