Baner Flash

NABÓR DO SZKOŁY - zobacz szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
36-071 Trzciana 193A
woj: podkarpackie

Dyrektor Szkoły
IZABELA ZIEMIŃSKA

Kontakt telefoniczny w godz. 13.00 - 19.00:
tel./fax.: 17/ 85 14 131
kom. 503 322 328
e-mail: nsm.barlik@op.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Barlika, 36-071 Trzciana 193A reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań szkoły (prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
  5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora bądź e-mailowo: betikab@wp.pl

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Beata Barlik – Inspektor Ochrony Danych
Kontakt:
• listownie na adres szkoły
• elektronicznie na adres: betikab@wp.pl